Paws Of Happiness

canisterapie

je pozitivní až léčebný kontakt psa a člověka

Canisterapie lze využít jak ke zklidnění a soustředění tak i k aktivizaci klientů. Jejím prostřednictvím lze působit i přímo na fyzický stav klienta, zejména během polohování.

Jedná se o moderní a neskutečně účinnou metodu, která nejen léčí, ale i potěší a zanechá hřejivou stopu.

Psovi i lidem dělá dotek velmi dobře, navíc pejsek je chlupatý, hřeje a pro lidi v různých centrech je pes vítanou a nevšední návštěvou. Samotný fakt, že mohou strávit čas se psem, je pro ně pozitivně motivační.

Obecně canisterapie rozvíjí hrubou a jemnou motoriku, podněcuje verbální i neverbální komunikaci, rozvíjí orientaci v místě a čase. Napomáhá cvičit koncentraci a paměť, rozvíjí sociální cítění, působí také v rovině rozvoje motoriky s atributem rehabilitační práce, v polohování a v relaxaci.

Co je tedy podstatné?

  • je speciální ale velmi příjemná terapie
  • je vhodná pro lidi každého věku pomáhá léčit psychické i fyzické nemoci
  • canisterapeutický pes je doktor i kamarád má i pozitivně motivační funkci podporuje pohyb, pomáhá zlepšit motoriku
  • je velmi oblíbena u seniorů a dětí
  • dokáže léčit i učit dokáže eliminovat agresi, šikanu a jiné nežádoucí chování

Mezi základní metody, které jsou v canistrapii používány patří:

  • AAA (Animal assisted activities) – aktivity za přítomnosti, či asistence zvířete/psa, který zde působí především jako aktivizační a motivační prostředek.
  • AAE (Amimal assisted education) – vzdělávací aktivity za přítomnosti či asistence psa
  • AAT (Animal assisted therapy) – terapie/léčba za přítomnosti či asistence zvířete /psa
  • AACR (Animal assisted crisies respons) – krizová intervence za přítomnosti či asistence zvířete/psa